Zajištění stavební jámy

Proč zvolit
právě nás?

Zajištění stavební jámy

Poskytujeme vám odborné zajištění stavební jámy. S masivním rozvojem nové městské výstavby je vhodné zajišťovat výkopy stavebních jam pomocí speciálních technologií.

K zajištění stavební jámy využíváme kotvené i nekotvené záporové stěny, pilotové stěnytryskovou injektáž. Na výplň mezi záporami používáme výdřevu, nebo stříkaný beton. Okolní objekty zajišťujeme pomocí mikropilot, nebo tryskové injektáže. Umíme zajistit stavební jámy ve velmi stísněných prostorech.

Provádíme:

Tryskovou injektáž
Mikrozáporové pažení
Záporové pažení
Pilotové stěny

Poskytujeme vám vlastní technické řešení včetně zpracování projektové dokumentace a projekce speciálního zakládání staveb. K práci využíváme vlastní výkonnou techniku a mechanizaci. Stavební jámy zajišťujeme po celé České republice.

Trysková injektáž

Trysková injektáž se využívá v místech s výskytem zvýšené hladiny podzemní vodyk pažení stavebních jam v těsné blízkosti okolních nemovitostí.

Metoda tryskové injektáže je nejvhodnější pro zajištění pažení stavebních jam, u kterých je kladen vysoký důraz na těsnost proti podzemní vodě. Technologii lze aplikovat jak na stěny jámy, tak i na její dno a kombinovat s převrtávanou pilotovou stěnou.

Mikrozáporové pažení

Mikrozáporové pažení neboli janovské stěny představují pažení, které je vhodné pro stísněné prostory bez přístupu větší stavební techniky.

Konstrukci mikrozáporového pažení tvoří silnostěnné válcované trubky, nebo ocelové nosníky s profily I, nebo H. Nosníky se osazují do vrtů s maximálním průměrem 300 mm. Konstrukce bývá dále kotvena a rozpírána v několika úrovních.

Záporové pažení

Záporové pažení neboli berlínské pažení je metoda dočasného pažení stěn stavebních nad hladinou podzemní vody. K pažení se využívají profily I, U, nebo H, které jsou osazeny do vyhloubených vrtů, nebo zaberaněny pod úroveň dna stavební jámy.

Příruby profilů jsou vhodné pro výdřevu, která slouží jako výplň mezi záporami. V případě použití kotvicích prvků se mohou převázky kotev provést tak, aby nezasahovaly do stavební jámy.

Neváhejte
nás kontaktovat.

Získejte nabídku na zajištění stavební jámy. Napište nám e-mail. Sídlo a projekční kanceláře společnosti SVIPP, s.r.o. máme v Brně. Práce realizujeme po celé České republice.