Státní zámek Lysice

Objednatel

ARCHATT, s.r.o. Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Termín realizace:

---

Popis provedených prací:

Statické zajištění „Fíkovny“ – sloupové kolonády s krytým dřevěným ochozem.

 

Investor:
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha

 

Bylo provedené:
Kotvené záporové pažení svahu za zdí kolonády a mikropilotové zajištění statiky ochozu.
Statické zajištění historických lip na začátku aleje – mikropilotové kotvení pro lana zajišťující lípy proti vyvrácení