Brno Business Park – III. Etapa – Administrativní budova

Objednatel

Brno Business Park

Termín realizace:

10/2020 – 02/2021

Popis provedených prací:

Investor:
Brno Business Park, a.s.
Novolíšeňská 2679/18, 628 00 Líšeň

 

Generální dodavatel:
PS BRNO, s.r.o.
Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

 

Prováděné práce:
Statické zajištění stavební jámy kotveným záporovým pažením.
Pilotové založení stavby.