I/42 Brno VMO Žabovřeská I – 1. etapa

Objednatel

IMOS Brno, a.s., olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno / Ředitelství silnic a dálnic, Závod Brna + Statutární město Brno

Termín realizace:

12/2018 – 11/2020

Popis provedených prací:

Pilotové založení lávky přes silnici a tramvajovou trať v místě zastávky tramvaje Bráfova.
Pilotové založení opěrných zví u lávky Bráfova.
Mikropilotové zajištění vodohospodářských objektů dotčených rozšířením VMO.

VMO Žabovřeská Brno Zobrazit