Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví – Hůrka – 1.etapa

Objednatel

SO 201 Lávka pro pěší a cyklisty

Termín realizace:

06/2019

Popis provedených prací:

Pilotové založení lávky – piloty r 900, délka 11 a 19 m.
Mikropilotové zajištění nosných táhel lávky – tyčové mikropiloty dl. 16 m.

Investor: Obec Černá v Pošumaví

Generální dodavatel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5